ร่วมงานกับเรา
บริการใหม่ล่าสุดจากเวิลด์ลีส - ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ > สองล้อแลกเงิน (2Wheels 2Cash) ณ ที่ทำการสาขาของบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และยังสามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้ตามปกติ เพียงนำรถจักรยานยนต์ของท่านที่มีทะเบียนรถมาจัดสินเชื่อเช่าซื้อ โดยพิจารณาวงเงินตามสภาพของรถจักรยานยนต์

 

 

สินเชื่อเวิลด์ลีส 2 ล้อแลกเงิน (2Wheels 2Cash)
+ อายุของรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 6 ปี ล่าสุดเพิ่มเป็น ไม่เกิน 7 ปี
+ วงเงินเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 40,000 บาท ปัจจุบันเพิ่มเป็นสูงสุด 80,000 บาท
+ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 งวด
+ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เมื่อเข้าเงื่อนไขของบริษัทฯ)
+ พิเศษสุด สำหรับลูกค้าของเวิลด์ลีสที่ยังไม่ปิดบัญชี รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษกว่าใคร

เอกสารที่ใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน (ณ วันทำสัญญาต้องไม่หมดอายุ) พร้อมแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงด้วย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารรับรองรายได้ (ถ้ามี)
4. เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ตัวจริงเท่านั้น)

หมายเหตุ
(1) หากมีเอกสารแสดงรายได้ประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(2) กรุณานำรถจักรยานยนต์มาประเมินสภาพด้วย